Termeni şi Condiţii

 

Data ultimei actualizări: 15 aprilie 2023

Accesarea, vizitarea Site-urilor Evertoys®, folosirea sau cumpărarea produselor şi serviciilor prezentate pe acest website implică acceptarea următoarelor “Termeni și Condiții”.

S.C. Evertoys S.R.L. îşi rezervă dreptul de a face oricând modificări acestor “Termeni şi condiţii”, precum şi în structura Site-ului, fără o notificare prealabilă şi fără precizarea motivelor către publicul larg. Doar Clienţii (Abonaţii) înregistraţi vor fi informaţi obligatoriu în prealabil de orice modificare ce ar avea un impact asupra relaţiei lor contractuale cu S.C. Evertoys S.R.L.

 

S.C. Evertoys S.R.L. este o persoană juridică română, având sediul social în Bucureşti, str. Ardeleni 12, Etaj 1, Apartament 2, sector 2, și sediul operațional în str. Ardeleni nr. 12, București, având numărul de înregistrare in Registrul Comerţului J40/13683/2015, cod unic de înregistrare fiscala 35208919.

  

Termenii ever.toys; evertoys.ro; shop.evertoys.ro; my.evertoys.ro; didactopia.ro; toytopia.ro; EduBox; Supertoy; STEAM Box; Megabox; Joybox; BricoBox; FunBox; SmartBox; ScienceBox; STEAM Box; Everchips sunt domenii şi/sau mărci înregistrate sau în curs de înregistrare, proprietatea S.C. Evertoys S.R.L.

  

VĂ RUGĂM CITIŢI CU ATENŢIE TEXTUL “TERMENI ŞI CONDIŢII” (ACEASTĂ PAGINĂ WEB). 

PRIN FOLOSIREA ŞI CONTRACTAREA SERVICIILOR S.C. EVERTOYS S.R.L. DECLARAŢI ÎN MOD VOLUNTAR ŞI IREVOCABIL CĂ (i) AŢI CITIT TEXTUL “TERMENI ŞI CONDIŢII”, (ii) CĂ ÎL ÎNŢELEGEŢI PE DEPLIN, (iii) CĂ SUNTEŢI DE ACORD SĂ-L ACCEPTAŢI ŞI RESPECTAŢI ÎNTOCMAI, ŞI CĂ (iv) AŢI ÎMPLINIT VÂRSTA MINIMĂ DE 18 ANI.

ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEŢI DE ACORD CU ORICARE DIN CONDIŢIILE, RESPONSABILITĂŢILE SAU DREPTURILE ENUMERATE MAI JOS, NU PUTEŢI CONTRACTA PRODUSELE SAU SERVICIILE OFERITE DE S.C. EVERTOYS S.R.L. 

Pentru orice întrebări legate de acești “Termeni şi Condiţii” vă rugăm contactaţi-ne prin Email la support@evertoys.ro

 

Yada, yada, yada...

 

Textul e important, dar e lung rău. Îţi recomandăm să-l citeşti cu atenţie, dar ştim că eşti nerăbdător sau nerăbdătoare să primeşti odată jucăriile :-) De aceea am grupat mai jos, pe scurt, cele mai importante aspecte:

 

Cam atât.

 

Ca să dormi însă liniștit(ă) (şi noi de asemenea) te încurajăm să citești tot, tot. Iar dacă ai întrebări, nu ezita să ne întrebi.

 

1. DEFINIŢII

Abonat/Client – face referire la orice persoană fizică, feminină sau masculină sau persoană juridică sau orice entitate juridică care contactează unul din nivelurile de abonament oferite de Evertoys sau plasează o comandă pe Site.

Vizitator – orice persoană fizică sau juridică care accesează unul din site-urile Evertoys: ever.toys; toytopia.ro; evertoys.ro; shop.evertoys.ro; didactopia.ro; shop.didcatopia.ro.

Cont – secţiunea din Site formată din cel puţin o adresă de e-mail şi o parolă care permite Abonatului transmiterea Comenzii şi care conţine informaţii despre Abonat si istoricul comenzilor in Site (Comenzi, starea livrării, etc.).

Site – domeniile ever.toys; evertoys.ro, didactopia.ro şi toytopia.ro şi toate subdomeniile acestora

Abonare - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Evertoys şi Vizitator prin care Vizitatorul transmite Evertoys, prin intermediul Site-ului, intenţia sa fermă de a achizitiona un anume nivel de abonament de pe Site.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Evertoys şi Abonat prin care Abonatul transmite Evertoys, prin intermediul Site-ului, configuraţia aleasă pentru Cutia Evertoys.

Bunuri şi Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Evertoys Abonatului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune in scop comercial, un număr finit de Bunuri şi/sau Servicii având un stoc limitat si predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Evertoys.

Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Evertoys şi Abonat, fără prezenţa fizică simultană a Evertoys şi a Abonatului şi fără a fi nevoie de semnături olografe. Confirmarea prin click pe butoanele “Plăteşte acum” sau “Plasează Comanda” reprezintă acceptul voluntar al Vizitatorului respectiv a Abonatului de a-şi asuma relaţia contractuală cu Evertoys, cu toate responsabilităţile şi drepturile ce decurg din aceasta.

Conţinut - sunt toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; conţinutul oricarui e-mail sau print trimis Abonaţilor de către Evertoys prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informatie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Evertoys, Abonatului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta; informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de Evertoys intr-o anumita perioadă; informatii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Evertoys are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioadă; date referitoare la Evertoys, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisă de către utilizatorul unui produs sau serviciu Evertoys, evaluare redactată pe baza experienţei personale şi capacităţii acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificaţiile menţionate de către Producător.

Producător/Furnizor – reprezintă entităţile juridice terţe care furnizează bunurile incluse în oferta Evertoys. Evertoys va reflecta pe Site specificaţiile întocmai cum sunt ele precizate de Producător sau Furnizor.

Document – prezentele “Termeni şi Condiţii”.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) despre Bunurile şi Serviciile şi/sau a promoțiilor desfăşurate de Evertoys într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Evertoys cu referire la informaţiile conţinute de acesta.

Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun şi/sau Serviciu de către Evertoys Abonatului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Evertoys, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor asa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Cutia Evertoys – este echivalentul “Coşului de Cumpărături / Shopping Basket / Cart” al sistemelor tradiţionale de comerţ electronic şi reprezintă recipientul virtual în care Abonatul îşi plasează Bunurile ce urmează să le comande prin Site.

2. ACCES ŞI CONŢINUT

Pentru accesarea şi contractarea serviciilor sale, Evertoys pune la dispoziţie publicului larg Site-ul care este subiectul acestor „Termeni şi Condiţii”. Vizitatorul este singur răspunzător de echipamentele necesare şi de alegerea furnizorilor terţi pentru accesarea Site-ului şi să plătească orice tarife ar interveni către aceşti terţi pentru utilizarea canalelor de comunicare care sunt necesare pentru vizualizarea Conţinutului.

Evertoys oferă Bunurile şi Serviciile sale exclusiv prin intermediul Site-ului, nu există altă relaţie/comunicare comercială cu Clienţii în afară de cea electronică, prin corespondenţă sau telefonic, la distanţă.

Vom putea modifica, suspenda sau discontinua, parţial sau integral, Conţinutul Site-ului sau Bunurile şi Serviciile oferite oricând şi din orice motiv fără a fi necesară vreo informare prealabilă către Vizitatori. Excepţie fac aceşti „Termeni şi Condiţii” pentru a căror modificare Abonaţii vor primi o notificare prealabilă dacă modificarea are impact asupra relaţiei lor comerciale cu Evertoys (de exemplu politica preţurilor şi taxelor, nivelurile de abonament, perioade de garanţie etc.).

Conţinutul accesat poate prezenta erori de tipar şi de neconcordanţă. Evertoys încurajează Vizitatorii şi Abonaţii să sesizeze aceste erori la support@evertoys.ro.

Vizitatorii şi Abonaţii/Clienţii pot vizualiza, copia, descărca sau imprima Conţinutul cu îndeplinirea următoarelor condiţii: (i) Conţinutul nu va fi folosit decât pentru informări private sau interne. (ii) NICI O PARTE a Conţinutului nu poate fi reprodusă sau transmisă către terţi în scop comercial sub nici o formă, electronică sau mecanică, fără consimţământul scris din partea Evertoys. Puteţi cere acest consimţământ printr-un email la copyright@evertoys.ro.

Atunci când Conţinutul este împărtăşit/transmis în scopuri private prin canale de Social Media, nici un element al Conţinutului nu are voie să fie modificat în vreun fel.

Toate imaginile folosite în cadrul Conţinutului sunt utilizate ca exemple şi nu reprezintă întotdeauna o reprezentare 100% fidelă a Bunului sau Serviciului contractat. Evertoys nu îşi asumă responsabilitatea pentru posibile diferenţe între optica Bunurilor comandate şi imaginile prezentate în Conţinut. Atunci când diferenţele sunt majore (de exemplu când un Bun nu există pe stoc şi trebuie substituit cu altul asemănător) Evertoys va informa Abonatul despre această situaţie înainte de procesarea Comenzii iar Abonatul va avea opţiunea să renunţe la Comandă sau s-o modifice.

3. ABONARE / CONTRACTARE / COMANDĂ

Bunurile oferite de Evertoys pot fi comandate doar de către Abonaţi. Evertoys nu oferă altă posibilitate de cumpărare sau contractare decât prin intermediul nivelurilor de abonament oferite pe Site. Inclusiv posibilitatea de a cumpăra definitiv anumite Bunuri este rezervată Abonaţilor şi nu poate fi accesată de terţi.

TOATE BUNURILE COMANDATE DE ABONAT PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI SUNT ŞI RĂMÂN PROPRIETATEA EVERTOYS PE ÎNTREAGA DURATĂ A RELAŢIEI CONTRACTUALE. LA NICI UN MOMENT ABONATUL NU ARE DREPT DE PROPRIETATE ASUPRA ACESTOR BUNURI, CI DOAR UN DREPT DE FOLOSINŢĂ IZVORÂT DIN ABONAMENTUL CONTRACTAT PRIN SITE.

Există o excepţie la paragraful de mai sus, excepţie prezentată în capitolul “Achiziţionarea Bunurilor”.

Abonarea este posibilă prin Site accesând paginile respective. Odată nivelul de abonament ales, Vizitatorul poate contracta abonamentul prin click pe butonul “Abonează-te acum”. În ecranul următor va introduce datele cerute prin formularul de înregistrare securizat, inclusiv datele necesare procesării plăţii online prin card bancar.

Nu există altă modalitate de contractare a abonamentelor Evertoys, decât prin plata online cu card bancar.

După trimiterea formularului de plată securizat Vizitatorul primeşte un mail de confirmare. Vizitatorul este considerat acum Abonat.

 

PRIN ABONARE, CLIENTUL ESTE DE ACORD SĂ PLĂTEASCĂ PREŢUL LUNAR AFERENT NIVELULUI DE ABONAMENT ALES.

 

Abonatul va avea acces la contul său imediat după finalizarea abonării.

 

În momentul abonării, Abonatul trebuie să introducă o parolă de acces. Abonatul este singur responsabil de alegerea unei parole puternice, formată din minim 6 caractere şi incluzând cifre, litere mari şi mici şi semne speciale.

 

Evertoys nu are acces la parola aleasă de Client şi îşi declină orice responsabilitate pentru urmările unei eventuale deturnări sau utilizări abuzive a Contului Abonatului intervenită urmare a furtului parolei sau a oricărei alte variante de accesare abuzivă sau accidentală a Contului.

 

Preţurile afişate pe Site pot fi modificate oricând, inclusiv prin eventuale modificări necesare potrivit legii referitoare la taxe. Aceste modificări nu vor avea niciodată un efect retroactiv iar Abonaţii vor putea opta să renunţe imediat la Abonament dacă nu sunt de acord cu modificările respective, fără nici o penalizare.

În cazul în care un Abonat a rămas pe o variantă veche de prețuri, el păstrează nivelul de preț atâta timp cât păstrează nivelul inițial de abonament. Orice modificare a nivelului de abonament sau a frecvenței de plăți atrage după sine alinierea la prețurile în vigoare în acel moment.

La fel, eventuale reduceri oferite prin coduri promoţionale, vouchere sau cupoane sunt valabile strict pentru perioada cât Abonatul menţine abonamentul activ. Orice modificare a abonamentului iniţial, întrerupere sau suspendare anulează beneficiul voucher-ului şi preţul următoarei luni devine preţul de listă din momentul abonării.

 

Abonatul este singur responsabil să menţină actualizate şi corecte informaţiile personale necesare bunei desfăşurări a relaţiei comerciale. Toate datele introduse de Abonat sunt supuse Politicii noastre de Confidenţialitate. Din motive de siguranţă, datele de plată şi cele de contractare sunt ţinute separat pe servere diferite la orice moment.

 

Comanda este diferită de abonare prin faptul că doar Vizitatorii care devin sau au devenit Abonaţi pot finaliza o Comandă. Comanda constă în alegerea Bunurilor ce urmează a fi livrate de către Evertoys către Client. Alegerea acestor Bunuri se va face exclusiv online, similar cu majoritatea platformelor de comerţ electronic: selectarea Bunurilor dorite, verificarea coşului virtual de cumpărături, introducerea datelor de livrare, confirmarea şi plasarea Comenzii.

 

Pentru a comanda, Abonatul trebuie să fie logat/autentificat în Contul său.

 

Comanda reflectă conţinutul Cutiei Evertoys ce va fi livrată Abonatului şi poate presupune o co-plată în Lei doar în cazul in care Abonatul a epuizat schimbul gratuit inclus în abonamentul său.

Prin finalizarea Comenzii Abonatul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de livrare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii. De asemenea, Abonatul consimte că Evertoys poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Evertoys, în orice situaţie în care este necesară contactarea Abonatului în legătura cu Comanda în cauză sau cu derularea relaţiei comerciale în general.

 

Preţurile Bunurilor disponibile pot suferi modificări. Aceste modificări pot fi făcute oricând de Evertoys, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă a Abonaţilor.

 

Un anumit număr de livrări / preluări / returnări (pe scurt: Schimburi) sunt gratuite, adică incluse în abonament, pe întreg teritoriul României. (Excepţie fac localităţile neacoperite de curierii agreaţi de Evertoys. În cazul în care adresa ta de livrare se află într-o asemenea localitate, Evertoys te va anunţa din timp şi, în cazul în care ai achitat deja comanda respectivă, îţi va rambursa întegral suma).

 

Vei putea beneficia de schimburi suplimentare, însă va trebui să achiţi în acest caz un cost de RON 45,- pentru fiecare livrare / schimb. În acest fel Abonatul poate oricând iniția un schimb, singura condiție e ca între două comenzi să treacă o perioadă minimă de 7 zile.

Fiecare comandă plasată de un Abonat înseamnă un schimb de cutii Evertoys. Curierul va aduce cutia cu noile Bunuri comandate şi Abonatul va da la schimb curierului cutia cu Bunurile Evertoys anterioare (aflate în folosinţa Abonatului în acel moment).

 

ABONATUL ESTE SINGUR RESPONSABIL DE ALEGEREA PRODUSELOR CORECTE PENTRU INTENŢIA SA DE UTILIZARE.

 

TOATE BUNURILE OFERITE DE EVERTOYS CONŢIN, ATUNCI CÂND E NECESAR, (i) AVERTISMENTE DE UTILIZARE PLASATE FIE DE FURNIZOR SAU PRODUCĂTOR, FIE DE EVERTOYS; (ii) INDICAŢII PRIVIND VÂRSTA MINIMĂ DE UTILIZARE ÎN SIGURANŢĂ.

 

EVERTOYS NU ESTE RESPONSABILĂ DE EVENTUALE ACCIDENTE CE INTERVIN CA URMARE A NERESPECTĂRII ACESTOR ATENŢIONĂRI SAU A UTILIZĂRII NECONFORME.

 

 

4. SCHIMBAREA NIVELULUI ABONAMENTULUI / SUSPENDAREA (PAUZA) / ANULAREA

Este oricând posibilă schimbarea configurației abonamentului contractat. Dacă Abonatul doreşte să adauge sau sa elimine opțiuni aferente abonamentului, va putea trimite această solicitare prin intermediul câmpurilor din pagina contului său Evertoys. În momentul solicitării, Abonatul este informat pe ecran dacă modificarea necesită o plată suplimentară sau nu.

 

Adăugarea unor opțiuni implică acoperirea costului suplimentar.

 

În cazul eliminării de opțiuni, Evertoys nu poate rambursa eventuale sume necheltuite din configurația  anterioară.

 

Anularea înseamnă că: Abonatul renunţă definitiv şi irevocabil la serviciile Evertoys cât şi la orice fel de beneficii izvorâte din această relaţie, inclusiv, dar fără a se limita la punctele Everchips acumulate în cont cât şi a altor eventuale beneficii de loialitate.  Anularea se solicită prin contul Abonatului, nu se procesează automat, presupune o confirmare telefonică din partea Evertoys şi intră în vigoare abia după returnarea tuturor Bunurilor proprietatea Evertoys aflate în utilizarea Abonatului şi/sau după achitarea tuturor facturilor restante.

 

Întreruperea / Pauza / Suspendarea înseamnă că: Abonatul doreşte să facă o pauză de la serviciile Evertoys, însă nu renunţă la serviciile Evertoys. Pe perioada acestei pauze nu va fi facturat şi nu va putea plasa comenzi. Pauza este considerată o întrerupere de abonament, ceea ce înseamnă că eventuale avantaje obţinute în momentul iniţial al abonării nu vor mai fi aplicate contului, de ex. eventuale gratuități sau reduceri. Perioada de pauză poate fi între 1- 3 luni, însă Evertoys poate accepta și excepții de la această regulă. Întreruperea se solicită EXCLUSIV prin intermediul câmpului aferent din pagina contului Abonatului.

 

Abonatul poate solicita pauza sau poate anula abonamentul oricând. Modificarea va deveni definitivă în sistem abia după returnarea Bunurilor în bună stare care eventual s-ar mai afla în folosința Abonatului. Dacă data returnării Bunurilor se întâmplă după începutul unui nou ciclu de abonament și întârzierea îi este imputabilă Clientului, Evertoys va debita suma aferentă noului ciclu de abonament.

COST LOGISTIC în cazul anulărilor sau pauzelor:

în cazul anulărilor, adică strict preluarea ultimului colet aflat la voi va genera un cost logistic de 25,- Lei, cât să acoperim costurile de curierat şi sortare colet.
Pauzele nu sunt afectate de această modificare cu excepţia situaţiei în care veţi anula după setarea pe pauză fără să comandaţi o nouă cutie Evertoys.

Exemplu: aţi setat o pauză pe 2 luni în iunie. Preluăm cutia de la voi ca de obicei, gratuit. Abonamentul se reactivează în luna august, dar în loc să plasaţi următoarea comandă, vă decideţi să anulaţi. În acest caz vom debita acea sumă de 24,- Lei pentru costurile generate de preluarea cutiei la setarea iniţială a pauzei.

 

Dacă Abonatul nu returnează în bună stare sau nu achiziționează aceste Bunuri, anularea sau întreruperea nu va fi procesată și cardul va continua să fie debitat până când Abonatul returnează sau achiziționează Bunurile aflate încă în folosința sa. În cazul în care cardul bancar este blocat sau contul bancar aferent nu are disponibil suficient, Abonatul va continua să primească factura lunară de abonament, acumulând datorii faţă de Evertoys.

 

Nu există posibilitatea unei anulări sau întreruperi "în avans", adică anunţarea Evertoys despre o anulare sau întrerupere la o dată anume. La momentul redactării reviziei curente a acestui Document, Evertoys nu are posibilitatea înregistrării şi procesării corecte a acestor solicitări. Anularea şi întreruperea vor fi luate în considerare doar dacă sunt solicitate EXCLUSIV prin modalităţile descrise mai sus.

Orice modificare de tip pauză, întrerupere, suspendare sau anulare elimină orice reduceri aplicate contului prin orice tip de cod sau cupon promoţional. La reluarea abonamentului, manual sau automat, preţul revine la preţul de listă din momentul abonării.

 

Evertoys are obligaţia de a urmări în condiţiile legii orice datornic, indiferent de suma datorată. În acest caz, la datoriile acumulate se vor adăuga costurile de recuperare şi dobânzile legale.

 

INDIFERENT DE MODIFICARE, EVERTOYS NU POATE RAMBURSA SAU CONTORIZA FRACŢIUNI DE ABONAMENT.

UN CICLU DE ABONAMENT ÎNCEPUT ÎNSEAMNĂ UN CICLU DE ABONAMENT CONSUMAT.

 

Reluarea abonamentului:

În cazul unei pauze / întreruperi, abonamentul va fi reluat automat la finalul perioadei de pauză / întrerupere solicitată. Dacă Abonatul doreşte prelungirea pauzei / întreruperii va trebui să solicite acest lucru ÎNAINTE de reluarea automată a abonamentului. Momentul reluării automate îi este întotdeauna comunicat clar şi fără dubiu Abonatului în momentul confirmării pauzei / întreruperii.

 

Dacă Abonatul care a anulat doreşte să reînceapă relaţia cu Evertoys, poate alege să se reaboneze prin platforma Evertoys. În această situație nu va mai putea beneficia de eventuale gratuităţi, cupoane, vouchere, cadouri sau orice alte promoţii valabile doar pentru abonaţi noi.

 

 

5. FACTURARE / PLATĂ / SIGURANŢĂ

Vizitatorul care se abonează va primi înainte şi/sau după o tranzacţie o notificare electronică cu rezultatul procesării electronice a plăţii online şi o factură (invoice) în format electronic corespunzătoare plăţii.

 

Evertoys nu emite decât facturi în format electronic trimise către Abonat la adresa de email indicată la înregistrare de Client. În mod excepţional şi la cererea expresă a Clientului Evertoys îi poate trimite acestuia facturi în format tipărit, contra unui cost de 15,- Lei per trimitere.

 

Singura modalitate de plată acceptată de Evertoys este cardul bancar. Dacă cardul bancar al Vizitatorului nu permite tranzacţii online, nu va fi posibilă contractarea de Bunuri şi Servicii.

 

Prin abonare Abonatul conferă Evertoys - strict şi exclusiv în limita comenzilor antamate de Abonat şi a facturilor emise pentru recurenţele Abonamentului său, scadente sau aflate în întârziere - dreptul de a debita cardul bancar înregistrat la Abonare sau cardul bancar adăugat pe parcursul Abonamentului. Fiecare tranzacţie va fi însoţită de o recipisă şi factură, ambele în format electronic, puse la dispoziţia Abonatului prin mail şi/sau în interfaţa contului său de pe platforma Evertoys.

 

Cardul Abonatului va fi debitat în mod automat şi recurent în fiecare lună. Se consideră că o lună conţine zilele calendaristice din luna respectivă (de ex. Februarie are 28 sau 29 de zile). Debitarea are loc în fiecare prima zi din următorul ciclu de abonament, pentru acel ciclu de abonament (De ex. dacă data abonării este data de 01 martie, următoarea debitare va avea loc la data de 01 aprilie pentru luna aprilie), până când Abonatul decide, printr-o notificare explicită descrisă mai sus, ca abonamentul să fie suspendat / întrerupt / pauzat sau anulat, în măsura în care a returnat în bună stare Bunurile proprietatea Evertoys.

 

În perioada de gratuitate, dacă ea există, nu se va efectua nici o debitare de pe card, fiind considerate zile de probă. Dacă Abonatul decide să anuleze abonamentul în această perioadă, nici o debitare nu va avea loc de pe cardul înregistrat în momentul contractării abonamentului. Notă: în funcţie de procesatorul de plăţi ales de Evertoys şi de criteriile de securitate ale emitenţilor cardului Clientului, pentru verificarea validităţii cardului bancar este posibil să se efectueze o singură tranzacţie de 1,- RON în momentul înregistrării.

 

IMPORTANT: UN CICLU DE ABONAMENT ÎNCEPUT SE CONSIDERĂ CONSUMAT ŞI TREBUIE ACHITAT INTEGRAL indiferent de momentul anulării sau a întreruperii / pauzării. Sunt excluse returnări de fracţiuni de sume din ciclul curent de abonament.

 

Din motive de securitate Evertoys nu efectuază direct procesarea cardurilor bancare, ci foloseşte procesatori de plăţi online certificaţi din punct de vedere al legislaţiei româneşti şi UE. Procesatorii pot fi companii certificate româneşti sau străine, în funcţie de libera alegere a Evertoys. Alegerea procesatorului se va baza în primul rând pe securitatea tranzacţiei, pe respectarea criteriilor de protecţie a datelor la nivelul UE şi pe asigurarea confortului clientului.

 

Transmiterea datelor prin formularele de plată folosite este efectuată criptat iar întregul Site de pe care se pot face tranzacţii financiare este securizat cu un certificat de criptare de tip SSL. Nici o terţă parte nu poate intercepta datele introduse de Vizitator pe parcursul transmisiei lor, însă Vizitatorul (respectiv Abonatul) este singur responsabil de securitatea echipamentului electronic propriu (de ex. să fie liber de malware, keyloggers, viruşi informatici etc.). Vizitatorul poate identifica uşor existenţa criptării Site-ului prin verificarea existenţei simbolului unui lacăt în bara de navigare (de obicei situată în partea de sus a ecranului) a browser-ului utilizat. Un click pe acest lacăt va identifica Site-ul ca fiind genuin şi criptat. Dacă acest lacăt nu apare, Vizitatorul nu ar trebui să efectueze tranzacţii financiare. În anumite situaţii Conţinutul Site-ului poate folosi link-uri sau imagini care duc spre surse necriptate/nesecurizate, caz în care verificarea criptării poate duce la mesaje de avertisment gen: „Mixed Content”. Acest lucru nu constituie un impediment în efectuarea tranzacţiilor, formularele de plată fiind securizate suplimentar direct de către procesatorul de plăţi.

 

La data acestei revizii a Documentului, toate plăţile sunt efectuate în RON, şi au TVA 0 (zero). În momentul în care Evertoys se va înregistra în scopuri de TVA, Abonaţii vor fi informaţi din timp asupra eventualelor modificări de preţ ce ar putea interveni. În cazul în care Evertoys foloseşte procesatori de plată nerezidenţi în România poate exista o diferenţă de curs în funcţie de banca emitentă a cardului folosit de Client.

 

In cazul plăţilor online Evertoys nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Abonat, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de catre banca emitentă a cardului acestuia, în cazul in care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Abonatul.

 

Cu câteva zile înainte de expirarea unui ciclu de abonament Abonatul va primi o notificare pe Email de prelungire automată. Această notificare poate fi factura emisă câteva zile înaintea scadenţei sau poate fi o notificare neutră. În cazul în care doreşte să modifice abonamentul (pauză, schimbare nivel sau anulare) va putea face acest lucru până CEL MAI TÂRZIU LA DATA SCADENŢEI.

 

Factura emisă generează o obligaţie fermă de plată indiferent dacă în luna respectivă abonatul a utilizat activ serviciul sau nu. Excepţie este doar situaţia în care Abonatul solicită modificarea abonamentului (pauză, schimbare nivel sau anulare) între momentul emiterii facturii şi data scadenţei.

 

În cazul în care cardul înregistrat cu Evertoys nu poate fi debitat (de ex. fonduri insuficiente sau expirare) şi abonamentul nu este anulat sau întrerupt (pauzat) Evertoys va continua facturarea până la anularea sau întreruperea conformă cu condiţiile acestui Document.

PENALIZARE în cazul întârzierii plăţii recurente:

La debitările recurente nereuşite şi care nu ţin de vreo eroare a procesatorului de plăţi vom calcula un cost unic de 25,- Lei pentru fiecare recurenţă întârziată. Vă reamintim că facturile Evertoys sunt emise cu 3 zile înainte de scadenţa facturii respective, tocmai ca să existe timp pentru anumite modificări sau pentru a vă asigura că sunt fonduri suficiente pe cardul înregistrat cu Evertoys.

 

Important: Default-ul / Nefuncţionarea modalităţii de plată electronice înregistrate cu Evertoys NU declanşează în mod automat anularea abonamentului.

 

Atunci când debitarea unei sume datorate nu este posibilă, Evertoys, prin intermediul procesatorului de plăţi securizate, va reîncerca în mod automat şi la date aleatorii debitarea sumelor respective până la stingerea datoriei. Dacă nu există altă posibilitate, Abonatul va avea posibilitatea achitării acestor sume şi prin intermediul transferului bancar.

În general, plata prin transferul bancar nu este acceptată pentru sistemul de abonamente Evertoys. Totuşi Evertoys poate decide în cazuri punctuale şi în situaţii specifice să accepte plăţi prin transfer bancar. În acest caz, inclusiv la depunerea de numerar în contul Evertoys, TOATE comisioanele operaţiunii vor fi suportate de Abonat. Suma încasată de Evertoys trebuie să reflecte integral suma datorată prin facturare.

 

Plata în numerar nu este posibilă.

 

Evertoys întreprinde toate eforturile pentru eliminarea oricăror erori de facturare şi/sau debitare. Totuşi sunt situaţii în care aceste erori se produc şi Clienţii sunt încurajaţi să semnaleze aceste erori cât mai rapid cu putinţă. Analizarea, identificarea şi confirmarea erorii se va face foarte rapid de către Evertoys, în maxim 48h (zile lucrătoare). După confirmarea erorii, factura se corectează în maxim 48h (zile lucrătoare) şi, în cazul în care a existat o debitare eronată, Evertoys va iniţia rambursarea sumei tot în acel interval de maxim 48h (zile lucrătoare) exclusiv pe acelaşi card de pe care s-a iniţiat debitarea eronată. Notă: chiar dacă iniţierea de rambursare se face imediat de către Evertoys, durata de confirmare a sumelor rambursate pe cardul clientului va varia în funcţie de banca emitentă şi poate dura până la 2 săptămâni. (În general însă nu mai mult de 2-3 zile lucrătoare).

6. GARANŢII / STRICĂCIUNI

Evertoys oferă garanţiile legale specifice modelului său de business, respectiv a unui regim de închiriere a unor produse.

 

Evertoys pune la dispoziţia Abonaţilor două tipuri de Bunuri: (i) produse noi care sunt livrate către Abonat în forma lor originală, aşa cum au fost primite de la producători sau furnizori şi (ii) produse care au fost deja utilizate într-un ciclu de abonament.

 

Produsele noi sunt livrate în ambalajul original, fără nici o intervenţie din partea Evertoys în afara facilitării deschiderii uşoare a amabalajului original. Evertoys nu testează în prealabil aceste produse ci se asigură doar că sunt conforme normelor de calitate şi siguranţă UE.

 

Produsele care s-au aflat deja în ciclul de abonare sunt igienizate bactericid, testate pentru buna funcţionare şi reambalate de Evertoys. În acest caz ambalajul poate fi diferit de cel original. De asemenea e posibilă existenţa unor urme de uzură, dar şi lipsa unor piese neesenţiale pentru funcţionalitatea produsului (de ex. poate lipsi o figurină, un accesoriu sau o piesă de asamblare, însă niciodată o piesă de bază necesară funcţionării).

 

Evertoys preia responsabilitatea pentru stricăciuni accidentale sau urme de uzură ce s-ar putea produce în utilizarea Bunurilor folosite de Abonaţi şi nu penalizează în nici un fel apariţia acestora sau pierderea de piese neesenţiale funcţionării produsului.

 

Excepţie fac stricăciunile sau pierderea unor piese esenţiale care au ca urmare pierderea funcţionalităţii produselor (de ex. ruperea sau pierderea unui angrenaj esenţial, arderea unui motor, scurgerea unei baterii, imersiunea unui produs care conţine circuite electronice, pierderea de piese esenţiale etc.). În acest caz Abonatul va anunţa Evertoys despre situaţie. Pentru recuperarea valorii, Evertoys va factura valoarea în RON a produsului cu un discount care poate ajunge până la 100%, în funcţie de tipul Bunului şi de uzura deja existentă.

 

ATENŢIE: Excepţie fac seturile de asamblare tematice LEGO, Meccano, Eitech, Cuboro, Playmobil ş.a. – pentru aceste seturi Abonatul are obligaţia de a returna produsul pentru schimbare cu toate piesele complete şi cu toate manualele de asamblare în stare bună. Sunt permise semne de uzură, la fel ca şi aplicarea eventualelor autocolante incluse în aceste seturi. De asemenea este tolerată lipsa unor piese neesenţiale (de exemplu unele figurine sau accesorii secundare) însă în principiu aceste seturi trebuie returnate 100% complete şi funcţionale.

 

Pentru informarea Abonatului, Evertoys poate să includă în Cutiile cu aceste produse o informare scrisă cu procedura ce trebuie urmată pentru utilizarea şi returnarea în bune condiţii a acestor seturi de asamblare complexe şi tematice.

 

În acest context, în relaţia cu Abonatul, Evertoys se va ghida după principiul culanţei, însă îşi rezervă dreptul la măsuri restrictive care pot duce până la desfacerea unilaterală a relaţiei contractuale cu Clientul şi impunerea unor plăţi penalizatoare.

 

Abonatul va anunţa imediat Evertoys dacă constată că Bunurile care i-au fost livrate au deficienţe care pun în pericol siguranţa celui care le utilizează sau nu permit funcţionarea corectă a produsului.

 

 

8. REGIMUL DE PROPRIETATE / ACHIZIŢIA BUNURILOR

Bunurile oferite de Evertoys sunt oferite strict în regim de dare în folosinţă pe perioada relaţiei contractuale (a abonamentului).

 

TOATE BUNURILE COMANDATE DE ABONAT PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI SUNT ŞI RĂMÂN PROPRIETATEA EVERTOYS PE ÎNTREAGA DURATĂ A RELAŢIEI CONTRACTUALE. LA NICI UN MOMENT ABONATUL NU ARE DREPT DE PROPRIETATE ASUPRA ACESTOR BUNURI, CI DOAR UN DREPT DE FOLOSINŢĂ IZVORÂT DIN ABONAMENTUL CONTRACTAT PRIN SITE.

 

În următoarele cazuri excepţionale este obligatorie şi/sau posibilă achiziţionarea de către Abonat a Bunului pe care îl are în folosinţă: (i) în cazul unor stricăciuni severe sau de pierdere de piese care duc la nefuncţionarea produsului şi (ii) la cerinţa explicită a Clientului care doreşte să nu mai returneze spre schimbare un Bun aflat în folosinţa sa.

Preţul de achiziţie în aceste cazuri se orientează după preţul de retail recomandat de producător (de obicei valoarea pe piaţă, “Recommended Retail Price” - RRP). Preţurile se vor baza pe preţurile retail standard şi nu vor lua în considerare eventuale campanii promoţionale ale unui producător sau retailer.

 

La calcularea preţului de achiziţie Evertoys poate aplica un discount la preţurile de referinţă de mai sus.

 

Evertoys poate excepta oricare Produs / Bun de la posibilitatea de a fi achiziţionat, fără nici o informare prealabilă.

Şi în acest context guvernează principiul culanţei, Evertoys va încerca întotdeauna să ofere soluţia cea mai benefică economic pentru Abonat.

 

 

POSIBILITATEA DE ACHIZIŢIE / PĂSTRARE A BUNURILOR DE CĂTRE ABONAT ESTE O SITUAŢIE EXCEPŢIONALĂ, NU CONSTITUIE REGULA SISTEMULUI EVERTOYS ŞI NU GENEREAZĂ UN DREPT DE PROPRIETATE AUTOMAT PENTRU ABONAT / CLIENT.

 

Evertoys poate decide la orice moment ca unele Bunuri / Produse să poată fi şi cumpărate direct prin intermediul platformei, fără să fi fost utilizate în prealabil şi fără ca această achiziţie să se limiteze doar la Abonaţi.

 

 

9. COMUNICARE / COLECTARE DATE

Prin abonare şi bifarea explicite a acceptării acestor "Termeni şi Condiţii", Vizitatorul devine Client / Abonat şi îşi dă acordul de primire a comunicărilor de orice fel din partea Evertoys. Comunicările tip Newsletter pot oricând fi dezabonate de Client printr-un link special din corpul email-lului. Comunicările esenţiale şi necesare bunei derulări a relaţiei contractuale (de ex. facturi sau informări referitoare la comenzi) nu pot fi dezabonate şi sunt sistate doar la terminarea relaţiei contractuale.

 

În momentul înregistrării ca Abonat, Evertoys colectează o serie de date care sunt necesare pentru procesarea corectă a Comenzilor. Niciodată aceste date nu vor fi oferite terţilor, sub nici un motiv, fără acordul prealabil al Clientului. Excepţie fac partenerii comerciali strict necesari bunei derulări a contractului: de ex. procesatorii de plăţi, firme de curierat, asigurători. Fiecare din aceştia vor fi contractaţi doar incluzând un angajament de confidenţialitate prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi nedezvăluite terţilor.

 

Din când în când Evertoys va putea trimite spre completare chestionare şi formulare cu scopul de a îmbunătăţi serviciile oferite. Completarea acestora de către Client va fi voluntară şi anonimizată şi nu va aduce atingere contractului în derulare. Aceste date, atunci când nu sunt anonimizate, se supun aceluiaşi regim de confidenţialitate: ele nu vor fi împărtăşite terţilor sub nici un motiv.

 

În cazul în care Evertoys va derula Campanii care facilitează acordarea de servicii sau bunuri Clientului de către alţi parteneri comerciali şi există nevoia de împărtăşire cu aceşti parteneri a unor date colectate de Evertoys, Clientul va fi întotdeauna informat în prealabil şi va putea să refuze.

 

Site-ul foloseşte Cookies cu o durată medie activă de 30 - 90 de zile. Utilizarea serviciului Evertoys este tehnic imposibilă fără aceste elemente minime care facilitează întreaga structură e-commerce. Navigarea, utilizarea şi interacţionarea cu Site-ul presupune acceptarea acestor Cookies.

 

Folosim cookies şi scripturi de tracking (atât pentru Vizitatori cât şi pentru Abonaţi/Clienţi) exclusiv pentru:

- măsurarea performanţei statistice a Site-ului

- validarea, actualizarea şi persistenţa coşului virtual de cumpărături

- utilizarea modulelor de comunicare tip "Live-Chat" sau "Offline Message"

- generarea şi afişarea istoricului de comenzi

- integrarea comunicării prin reţele sociale şi posibilitatea de interconectare cu acele reţele

- campanii de remarketing minim invazive cu o durată fixă de valabilitate.

 

Evertoys nu va genera direct sau indirect profile individuale de utilizator. În cazul utilizării unor platforme de integrare terţe, ele se vor supune criteriilor GDRP ale Uniunii Europene.

 

Ştergerea Datelor despre un Abonat se va face în maxim 72h (zile lucrătoare) după solicitarea în scris, trimisă la adresa play@evertoys.ro şi implică anularea abonamentului în condiţiile prezentului Document.

 

În afara situaţiei în care ştergerea datelor este solicitată de Abonat / Client, ea are loc în mod automat cel mai târziu la 12 luni după procesarea anulării relaţiei comerciale între Abonat şi Evertoys.

 

Nici o adresă de mail, identificator pe o reţea socială, nume, adresă sau număr de telefon colectate de Evertoys, indiferent de metoda de colectare, nu va fi oferită unor terţi, sub nici un motiv, financiar sau altul. Excepţie fac doar situaţiile de respectare a unor cereri legale venite pe cale juridică sau împărtăşirea informţiilor strict necesare cu furnizori comerciali fără de care serviciul Evertoys nu poate funcţiona (e.g. procesatori de plăţi securizate, servicii de curierat, servicii etc.)

 

Datele statistice despre Vizitatori sunt complet anonimizate şi nu pot fi alocate unei persoane anume.

 

 

DISPOZIŢII FINALE

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, in afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

 

Evertoys îşi rezervă dreptul de a-şi alege Clienţii.

 

În cazul în care Evertoys consideră că Abonatul / Clientul violează aceşti “Termeni şi Condiţii” sau că are un comportament contrar bunului mers al afacerii, va putea oricând, fără vreo informare prealabilă să întrerupă definitiv relaţia comercială cu Clientul respectiv sau să n-o accepte de loc.

 

Evertoys nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul şi ofertele paginilor web care nu se află în proprietatea sa, către care duc eventuale link-uri de pe Site şi nici pentru conţinuturile publicate pe Site de Abonaţi (de ex. Review-uri, comentarii etc.).

 

Acest document - "Termeni şi Condiţii" - reprezintă un Contract la distanţă între Evertoys şi Abonat şi este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Evertoys şi Clienti / Abonati se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Bucuresti.

 

Link-uri utile:

www.anpc.gov.ro

REGULAMENTUL (UE) NR. 524/2013 AL PARLAMENTULUI SI CONSILULUI EUROPEAN :

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO

Coșul meu

X
Jucării
2 din 0
Toys
0 din 0
Cărți
2 din 0